Stomatološka protetika

Stomatološka ordinacija „Repić“ uspešno se bavi i stomatološkom protetikom tj. nadoknadom izgubljenih zuba pomoću protetskih nadoknada

Stomatološka ordinacija „Repić“ uspešno se bavi i stomatološkom protetikom tj. nadoknadom izgubljenih zuba pomoću protetskih nadoknada. Naš rad u okviru stomatološke protetike obuhvata izradu:

1. MOBILNIH PROTEZA (totalne i parcijalne proteze)

2. FIKSNIH NADOKNADA (metalokeramičke i bezmetalne krune, mostovi, fasete)

3. KOMBINOVANIH NADOKNADA (kombinacija fiksne nadoknade i najčešće parcijalne proteze)

Totalne proteze izrađujemo samo kod bezubih pacijenata, ali to nije jedino rešenje kod njih. Stabilnost totalnih proteza kod bezubih pacijenata može se postići ugradnjom implantata.

Parcijalne proteze izrađujemo kod pacijenata koji nisu u potpunosti bezubi jer se proteza uz pomoć žičanih kukica oslanja na preostale zube u vilici.

Kada to uslovi dozvoljavaju, prednost uvek treba dati fiksnim nadoknadama, koje su funkcionalno i estetski daju bolje rezultate. Trajno se cementiraju u ustima i na njih se pacijent lakše navikava.

Najkvalitetniji materijaliNemačka tehnologija
Bezbolne intervencijeStomatolog koji brine o vašem osmehu
Zakažite pregledNa našem sajtu
Nazovite nas021/553-255