Dr Jelena Petrović
Doktor stomatologije

Dr Jelena Petrović rođena je 1988. godine u Loznici.
Završila je Srednju Medicinsku školu "7 april" u Novom Sadu.
Integrisane akademske studije Stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu završila je 2015. godine, čime stiče zvanje doktor stomatologije.
Pripravnički staž u trajanju od godinu dana obavila je u Domu Zdravlja "Novi Sad" 2016. godine. Nakon položenog stručnog ispita 2016. godine počinje da radi u privatnoj praksi kao polivalentni stomatolog, gde stiče manuelne veštine i radno iskustvo u svim oblastima stomatologije. Od 2018. godine postaje deo tima Specijalističke stomatološke ordinacije "Repić".

U svakodnevnoj praksi obavlja stomatološke intervencije koje obuhvataju tretmane tvrdih i mekih zubnih tkiva (ultrazvučno skidanje kamenca), terapiju karijesa, lečenje kanala korena zuba, estetsku stomatologiju, protetiku, rutinske i komplikovane ekstrakcije po potrebi sa separacijama.

U toku kontinuirane edukacije učestvovala je na brojnim seminarima i kongresima.
Svojom komunikativnošću i pozitivnom energijom doprinosi kvalitetu i opuštenoj atmosferi u ordinaciji.
Član je Stomatološke komore Srbije.

Najkvalitetniji materijaliNemačka tehnologija
Bezbolne intervencijeStomatolog koji brine o vašem osmehu
Zakažite pregledNa našem sajtu
Nazovite nas021/553-255