Doc. Dr sci med Gordana Repić

Rođena u Novom Sadu 05.02.1971. Srednju medicinsku školu završava u Novom Sadu. Fakultet, mastere i doktorat završila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,44. Autor je i koautor više naučnih i stručnih radova na domaćim i sci listama.

Dugi niz godina radila kao profesor na Medicinskom fakultetu i u srednjoj medicinskoj školi.

Trenutno zaposlena u specijalističkoj stomatološkoj orinaciji “Repić” i kao doc. Dr sci med na Farmaceutskom fakultetu Novi Sad.

Najkvalitetniji materijaliNemačka tehnologija
Bezbolne intervencijeStomatolog koji brine o vašem osmehu
Zakažite pregledNa našem sajtu
Nazovite nas021/553-255